Nový

Definice karbonylu v chemii

Definice karbonylu v chemii

Organická chemie obsahuje názvy mnoha různých molekul a skupin molekul, které se účastní chemických reakcí. Tyto skupiny molekul se nazývají funkční skupiny. Karbonylová skupina je důležitá skupina, která obsahuje prvek uhlíku.

Definice karbonylu

Termín karbonyl se týká funkční skupiny karbonylu, která je dvojvaznou skupinou sestávající z atomu uhlíku s dvojnou vazbou na kyslík, C = O. Karbonyl také může znamenat sloučeninu tvořenou kovem s oxidem uhelnatým (= CO). Bivalentní radikál CO se nachází v ketonech, kyselinách a aldehydech. Mnoho molekul zapojených do smyslů pro čich a chuť zahrnuje aromatické sloučeniny s karbonylovými skupinami.

C = O entita je karbonylová skupina, zatímco molekula, která obsahuje skupinu, se nazývá a karbonylová sloučenina.

Také známý jako: karbonylová skupina, karbonylová funkční skupina

Příklad karbonylu

Kovová sloučenina uhličitan nikelnatý, Ni (CO)4, obsahuje karbonylovou skupinu CO.

Zdroj

  • Wade, Jr., L.G. (2002). Organická chemie (5. vydání). Prentice Hall. ISBN 0-13-033832-X